FAQ


Všeobecné info

Kdy má knihovna otevřeno?

Standardně je otevírací doba knihovny v pondělí - čtvrtek od 9:00 do 19:00, v pátek pak od 9:00 do 17:00. Během letních prázdnin je otevírací doba omezena. O státních svátcích je knihovna vždy zavřená. Pro aktuální info o otevírací době sledujte web knihovny.

Jak se stanu uživatelem knihovny?

K využívání služeb knihovny je nutné mít jeden z průkazů UK, který je možné získat v UK Pointu – Informačním, poradenském a sociálním centru. Jakmile vlastníte průkaz UK, můžete se zaregistrovat do knihoven UK vyplněním elektronické přihlášky.

Kdo se může stát uživatelem knihovny FHS?

Čtenářem knihovny se může zdarma stát každý student či zaměstnanec UK vlastnící některý z průkazů UK. Po pořízení průkazu externího uživatele služeb UK mohou knihovnu využívat i čtenáři mimo Univerzitu Karlovu.

Mám přerušené studium. Mohu nadále navštěvovat knihovnu jako dosud?

Ano, knihovnu můžete navštěvovat i v době, kdy máte přerušené studium.

Ukončil/a jsem studium, mohu být nadále čtenářem knihovny?

Po ukončení studia si můžete pořídit průkaz člena Klubu Alumni UK nebo průkaz externího uživatele služeb UK, znovu se registrovat a knihovnu můžete nadále navštěvovat.


Výpůjčky

Jak si mohu prodloužit nebo rezervovat knihu?

Každý čtenář si může sám prodloužit své výpůjčky nebo zadávat rezervace na knihy (požadavek na výpůjčku), které jsou v daném momentu půjčené jinému čtenáři. Obě operace lze provést po přihlášení do čtenářského konta v UKAŽ. Do čtenářského konta se přihlašujete údaji jako do CAS/SIS.

Rezervace lze zadat pouze na knihy, které jsou momentálně vypůjčené nebo na knihy uložené ve skladu. .

Jak dlouho je rezervovaná kniha uložena pro čtenáře k vyzvednutí?

O dostupnosti rezervované knihy budete informováni automaticky generovaným e-mailem. Od této chvíle je pro Vás kniha odložena u výpůjčního pultu 7 dní. Po uplynutí této doby je poskytnuta dalšímu čtenáři v pořadí nebo zařazena zpět na regál.

Nevyzvednutá rezervace je zpoplatněna částkou 10 Kč.

Proč mi nejde prodloužit výpůjčka?

Výpůjčku nelze prodloužit, pokud je dokument rezervován jiným uživatelem, pokud jste už přesáhl/a výpůjční dobu, pokud máte knihu vypůjčenu již 3 měsíce, pokud vypršela doba platnosti vaší registrace, nebo pokud máte neuhrazený dluh v některé z knihoven UK.

V knihovně jsem nenašel/a knihu, kterou potřebuji. Co mám dělat?

V případě, že si myslíte, že by naše knihovna měla knihu vlastnit, navrhněte nám prostřednictvím formuláře, abychom ji zakoupili.

Pokud potřebujete knihy nebo kopie článků, které nejsou ve fondu knihoven UK, můžete nás požádat o zapůjčení potřebných dokumentů z jiných knihoven. Služba je zdarma. Objednávat lze knihy, které nejsou dostupné v pražských knihovnách. V případě, že kniha není v žádné knihovně v ČR, lze zažádat o mezinárodní výpůjčku, kterou pro nás vyřizuje Národní knihovna. Cena za výpůjčku jedné knihy je 250 Kč (z evropských knihoven mimo Velkou Británii) nebo 450 Kč (z knihoven z Velké Británie a ze zámoří). Cena kopie z fondu zahraničních knihoven je 40 Kč za každých započatých 5 str.

Knihovna je zavřená, jak mám vrátit knihy?

Využijte návratový box u recepce. Vhozené knihy budou vráceny následující pracovní den. Knihy můžete zaslat i poštou.


Fond knihovny

Kde jsou uloženy knihy?

Knihovní fond je umístěn ve volném výběru v knihovně a ve skladu.

Jak najdu knihu v knihovně?

Knihy jsou ve volném výběru řazeny podle signatur (vyhledávacích kódů). Knihy jsou rozděleny do skupin dle oborů, každá oborová skupina je členěná na další podskupiny označené písmenem a číslem. Signaturu knihy (rep. vyhledávací kód) zjistíte v UKAŽ

Proč mají některé knihy černou jiné červenou signaturu?

Knihy s červenou signaturou mají status prezenčně a je možné si je vypůjčit omezeně nebo vůbec. Dávejte pozor na termín výpůjčky.při půjčování na selfchecku.

Jak si objednám knihy ze skladu?

Knihy umístěné ve skladu si můžete objednat prostřednictvím požadavku na výpůjčku (rezervace), k vyzvednutí budete vyzváni e-mailem.


Elektronické zdroje

Jaké e-zdroje jsou na UK k dispozici?

Seznam dostupných elektronických zdrojů najdete na Portálu elektronických zdrojů UK (PEZ). Ve většině případů se jedná o licencované databáze odborných časopisů a/nebo elektronických knih.

Co mám udělat, abych mohl(a) pracovat s e-zdroji z domova?

Co mám udělat, abych mohl/a pracovat s e-zdroji z domova?

Pro práci s e-zdroji odkudkoliv (tzv. vzdálený přístup) potřebujete vlastnit platný průkaz UK a mít aktivováno heslo do CAS - heslo získáte při vydání karty UK; jeho platnost je omezena na dobu 5 dnů. K prodloužení, změně či obnovení hesla slouží CAS na UK ‐ Centrální autentizační služba UK. Pro přihlášení pak použijte odkazy "Vzdálený přístup" a "Institucionální přihlášení (Shibboleth)" uváděné u jednotlivých e-zdrojů na PEZ.

Ve které databázi mám začít vyhledávat?

Doporučujeme začít ve vyhledávači UKAŽ, který prohledává téměř všechny tištěné i elektronické zdroje na Univerzitě Karlově. Pro detailnější vyhledávání využijte Portál elektronických zdrojů, kde najdete všechny databáze a můžete si vybrat tu, která vyhovuje vaším potřebám.

Vyhledávám v Google Scholar, ale jsou tam články, které nejsou dostupné, mohu je nějak získat?

Pokud vyhledáváte mimo prostory UK, nastavte si manuálně službu Find it.

Klikněte v Google Scholar na "Nastavení" -- "Knihovní odkazy", do vyhledávacího pole vyplňte Univerzita Karlova, zatrhněte možnost "Charles University - Find It @ CUNI" a uložte. K licencovaným plným textům se pak budete dostávat právě pomocí odkazu Find It @ CUNI.

Pokud pomocí služby Find it text online dostupný není, znamená to, že UK nemá licenci. V takovém případě se obraťte na knihovnu, která vám může zajistit papírovou kopii.

Jak zjistím, která databáze je přístupná pro FHS a jaká pro celou univerzitu? Proč se nemohu dostat do databáze uvedené na PEZ?

Na portálu elektronických zdrojů najdete vždy po kliknutí na "více informací" u konkrétní databáze řádky „Přímý přístup z:“ či „Vzdálený přístup z:“. U nich poté naleznete názvy fakult či jejich součástí, které mají ke zmíněné databázi přístup. Kompletní přehled zdrojů pro FHS můžete nalézt zde.

Nejsem studentem ani zaměstnancem UK, mohu využívat e-zdroje dostupné na UK?

Pro externí registrované čtenáře včetně členů Klubu Alumni jsou dostupné jenom některé licencované e-zdroje - jejich seznam naleznete zde.

Jak zjistím, která databáze obsahuje konkrétní titul časopisu? Kde zjistím, jestli má knihovna dostupný konkrétní e-časopis?

Dostupnost e-časopisu na UK si ověříte v UKAŽ

Co mám dělat, když hledaný článek nenajdu v žádné z přístupných databází?

Pokud článek není dostupný v databázích a není dostupný ani v tištěné verzi v knihovnách UK, tak máte možnost získat jej přes meziknihovní výpůjční službu (MVS) zdarma. Jestliže článek nebude dostupný v žádné knihovně v ČR, tak je možné jej získat ze zahraničí (v tomto případě se však náklady pohybují ve výši cca 100-200 Kč za článek).

Jak se dostanu ke kvalifikačním pracím UK?

Elektronické verze všech prací obhájených po 1. 1. 2006 jsou volně dostupné v Repozitáři závěrečných prací UK. Práce obhájené před rokem 2006 jsou dostupné v Digitálním repozitáři UK, ale jsou přístupné pouze z IP adres UK a po přihlášení.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Knihovna

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


knihovna@fhs.cuni.cz

Všechny kontakty


Tel.: 224 271 467


Otevírací doba:


Pondělí - čtvrtek

9:00 - 19:00

Pátek

9:00 - 17:00