Prodej knih vydaných FHS

Publikace vydané Fakultou humanitních studií UK v Troji si nyní můžete zakoupit u výpůjčního pultu v knihovně. Pro studenty a pedagogy FHS jsou knihy dostupné za zvýhodněnou cenu.Seznam publikací


BENYOVSZKY, Ladislav. Myšlení z hlediska celku. Praha: FHS UK, 2021. ISBN 978-80-7571-079-6.

130,-

BENYOVSZKY, Ladislav. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-040-6.

350,-

BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ, ed. Diverzita etnických menšin: prostorová dislokace a kultura bydlení. Praha: FHS UK, 2012. Agora. ISBN 978-80-87398-25-8.

150,-

BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ, ed. Etnické komunity: balkánske cesty. Praha: FHS UK, 2015. Agora. ISBN 978-80-87398-72-2.

1. díl: 150,-

2. díl: 150,-

BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ, ed. Etnické komunity: kontinuita kulturní reprodukce. Praha: FHS UK, 2012. Agora. ISBN 978-80-87398-29-6.

150,-

BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ, ed. Etnické komunity: lidé Bosny a Hercegoviny. Praha: FHS UK, 2014. Agora. ISBN 978-80-87398-46-3.

150,-

BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ, ed. Etnické komunity: neviditelní, přehlížení, zapomenutí. Praha: FHS UK, 2019. Agora. ISBN 978-80-7571-030-7.

180,-

BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ, ed. Etnické komunity: Romové. Praha: FHS UK, 2013. Agora. ISBN 978-80-87398-45-6.

150,-

BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ, ed. Etnické komunity: vyjednávání pozice v majoritě. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012. Agora. ISBN 978-80-87398-28-9.

150,-

BITTNEROVÁ, Dana a Mirjam MORAVCOVÁ, ed. Festivity jako ukazatel identity a společenského směřování: diverzita etnických menšin. Praha: FHS UK, 2019. Agora. ISBN 978-80-7571-009-3.

230,-

BLAŽKOVÁ, Tereza. Zapomenuté stopy dřevařů na Šumavě. České Budějovice: Bohumír NĚMĚC - VEDUTA, 2019. ISBN 978-80-88030-40-9.

250,-

BOUŠKOVÁ, Stanislava a Vladimír TAX, ed. The relativity of proximity and remoteness: communication from the perspective of culture and linguistics. .V Praze: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2014. ISBN 978-80-87398-66-1.

150,-

BOUZEK, Jan. Mezi archeologií a historií. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. ISBN 978-80-87398-52-4.

230,-

GEORGIEVA, Rumyana. Bulhaři v Čechách: Kulturní charakteristiky, imigrační proces a společenská integrace v současné době. Praha: FHS UK, 2011. ISBN 978-80-87398-16-6.

70,-

GIBAS, Petr,et al. Zahrádkové osady: stíny minulosti nebo záblesky budoucnosti?. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedra sociální a kulturní antropologie, 2013. ISBN 978-80-87398-30-2.

200,-

GRUNTOVÁ KOLINGEROVÁ, Hana. Biografie Galerie Benedikta Rejta. Vydání I. Praha: FHS UK, 2013. Řada kvalifikačních prací FHS UK. ISBN 978-80-87398-44-9.

75,-

HÁJEK, Václav. Obzory a ruiny: viditelné a neviditelné v romantické krajinomalbě. . Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2020. ISBN 978-80-7571-036-9.

150,-

HÁJEK, Václav. Politizující kovář Karla Purkyně: realismus, (auto)portrét, alegorie. Vydání I. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015. ISBN 978-80-87398-51-7.

100,-

HÁJEK, Václav. Na hraně všednosti: eseje o vizuální kultuře.. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2022. ISBN 978-80-7571-095-6.

300,-

HAVELKA, Miloš. Výklady a kritika. Červený Kostelec: Pavel Mervart a Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2015. ISBN 978-80-7465-177-9.

250,-

HAVELKOVÁ, Miroslava a Milan KUBES. Milan "Plukovník" Kubes: život jednoho exulanta v soukolí dějin. Vydání I. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-87398-98-2.

230,-

HELLER, Jan M. Obraz druhého v českém cestopise 19. století. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2020. ISBN 978-80-7571-048-2.

150,-

JEDLIČKOVÁ, Anetta. Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva. V Praze: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015. ISBN 978-80-87398-76-0.

100,-

JIRKA, Luděk. Migrace za lepším životem: etnická návratová migrace ze západní Ukrajiny: sounáležitost s ukrajinským národem a "vytváření" krajanů. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7571-013-0.

80,-

JISKRA, Martin. Subjektivní tělo a život: esej o myšlení Michela Henryho. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017. ISBN 978-80-7465-264-6.

350,-

JURKOVÁ, Zuzana a kol. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2484-6.

150,-

JURKOVÁ, Zuzana. Romští hudebníci v 21. století: rozhovory s Olgou Fečovou, Josefem Fečem, Pavlem Dirdou a Janem Duždou = Romani musicians in the 21st century : interviews with Olga Fečová, Josef Fečo, Pavel Dirda and Jan Dužda. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7571-023-9.

150,-

KRÁTKÁ, Lenka, Jana WOHLMUTH MARKUPOVÁ a Miroslav VANĚK. (K)lidová věda?: proměny a konstanty v práci i životě vědců a vědkyň v letech 1968-2008. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7571-017-8.

150,-

KULHÁNKOVÁ, Jana. Lidé duhového hada a Strážci dlouhého šedého mraku: minulost a současnost domorodých obyvatel Austrálie a Nového Zélandu. Praha: FHS UK, 2010. Agora (Univerzita Karlova). ISBN 978-80-87398-09-8.

70,-

LEVÍNSKÁ, Markéta, Dana BITTNEROVÁ a David DOUBEK. Dohled a okraj: rozhodovací procesy. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2017. ISBN 978-80-7571-008-6.

150,-

MADEROVÁ, Blanka, Zuzana JURKOVÁ a Karel VESELÝ. Dotknout se světa: česká hudební alternativa 1968-2013 = To touch the world : Czech musical alternative 1968-2013. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-87398-38-8.

120,-

MÁTL, Ondřej a Milena JABŮRKOVÁ. Kvalita péče o seniory: řízení kvality dlouhodobé péče v ČR : [výstupy z aplikovaného výzkumu]. Praha: Galén, c2007. ISBN 978-80-7262-499-7.

50,-

NOVOTNÁ, Hedvika, Ondřej ŠPAČEK a Magdaléna ŠŤOVÍČKOVÁ, ed. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019. ISBN 978-80-7571-025-3.

400,-

PECKOVÁ, Barbora, Lucie RAJLOVÁ a Jiří PEŠEK, ed. Historie zrozená z rozhovoru: interview ve výzkumu soudobých dějin. Vydání I. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2018. ISBN 978-80-7571-016-1.

150,-

PINC, Zdeněk. Být ovádem obce: fragmenty ze života Zdeňka Pince. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2010. Agora. ISBN 978-80-87398-05-0.

150,-

SLÁDEK, Miloš. Inspekce kvality v rezidenčních zařízeních sociálních služeb - etické aspekty. V Praze: FHS UK, 2013. Řada kvalifikačních prací FHS UK. ISBN 978-80-87398-37-1.

50,-

SOKOL, Jan. Dluh života: články, eseje, glosy. Vydání I. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2016. ISBN 978-80-87398-86-9.

350,-

SOKOL, Jan a Zdeněk PINC. Antropologie a etika. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-372-5.

150,-

SOKOLOVÁ, Věra a Ľubica KOBOVÁ, ed. Odvaha nesouhlasit: feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019. ISBN 978-80-7571-038-3.

350,-

SOUKUPOVÁ, Blanka, Róża GODULA-WĘCŁAWOWICZ a Miroslav HROCH, ed. Společnost českých zemí v evropských kontextech: české evropanství ve srovnávacích perspektivách. Praha: Fakulta humanitních studií, 2012. Urbánní studie. ISBN 978-80-87398-20-3.

220,-

STROBACHOVÁ, Ingrid. Hra, sen, báseň: tělo mocné i nemocné. Vydání: I. V Praze: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2014. ISBN 978-80-87398-67-8.

100,-

ŠLAPETA, Ivan. Stín ve tmě mizí: Ivan Šlapeta o filmu a přátelství. Praha: Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU a FHS, 2022, 375 stran. ISBN 978-80-7331-611-2.

300,-

VANĚK, Miroslav a Přemysl HOUDA, ed. Střípky mozaiky: každodenní život české společnosti v období normalizace a transformace z pohledu orální historie. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2016. ISBN 978-80-87398-97-5.

180,-

VRBOVÁ, Jarka. Norský svět: základy norského jazyka a reálií. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2022. ISBN 978-807-5710-963.

180,-

ZANDLOVÁ, Markéta. Etnická mobilizace a politiky identit: Aromuni v Bulharsku. V Praze: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015. ISBN 978-80-87398-83-8.

120,-

Poslední změna: 9. leden 2023 09:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Knihovna

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


knihovna@fhs.cuni.cz

Všechny kontakty


Tel.: 224 271 467


Otevírací doba:


Pondělí - čtvrtek

9:00 - 19:00

Pátek

9:00 - 17:00