Jak na závěrečné práce


Odevzdání závěrečné práce

 • závěrečná práce se odevzdává jak v tištěné tak v elektronické podobě

 • termíny odevzdání a další podrobnosti stanovuje opatření rektora a děkana fakulty (viz dál)


Pomůcky při psaní závěrečné práce

 • všechny práce najdete i v elektronickém katalogu Knihovny  - bibliografický záznam práce obsahuje také odkaz na plný text uložený v repozitáři (externí vazba) a prostřednictvím vyhledávače UKAŽ

 • Při psaní práce vám pomůžou tyto publikace:


  • základem dobré práce je korektní pravopis - pokud si něčím nejste jisti, nakoukněte do Internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český nebo do Pravidel českého pravopisu


  • neméně důležité je znát typografická pravidla pro psaní odborného textu - zde najdete užitečný Typografický tahák


  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 80-86429-40-7. Dostupné také z: https://sfx.is.cuni.cz/sfxlcl3?isbn=80-86429-40-7


  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.


  • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. Blansko: Citace.com, 2014. ISBN 978-80-260-6074-1.Poslední změna: 23. srpen 2020 12:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Knihovna

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


knihovna@fhs.cuni.cz

Všechny kontakty


Tel.: 224 271 467


Otevírací doba:


Pondělí - čtvrtek

9:00 - 19:00

Pátek

9:00 - 17:00