O knihovně ****************************************************************************************** * ****************************************************************************************** Knihovna Fakulty humanitních studií je nejnovější knihovnou Univerzity Karlovy. Vznikla vy původní areálové Knihovny společenských věd TGM v Jinonicích. Provoz zahájila na podzim ro budově Fakulty humanitních studií [ URL "https://fhs.cuni.cz/"] . ****************************************************************************************** * Zaměření knihovny ****************************************************************************************** Fond knihovny je profilován v širokém spektru věd o člověku a lidské společnosti, tak aby podporu všech oborů a studijních programů fakulty. Ve fondu je kolem 35 tis. svazků dokume ****************************************************************************************** * Přístup do knihovny ****************************************************************************************** Knihovna slouží nejen studentům a zaměstnancům fakulty a celé akademické obci UK, ale i ve Podmínkou je vlastnictví některého z průkazů UK [ URL "https://cuni.cz/UK-1551.html"] a el registrace [ URL "KFHS-43.html "] . Průkazy vydávají výdejní centra UK [ URL "https://cuni UK-3249.html"] .
name="search_scope" value="everything" type="hidden">